Løvehode Standarden

Dansk : Løvehoved kanin    Svensk: Lejonhuvad kanin    Finsk:Leijonanharjaskanin

Rasen ble antageligvis avlet fram i løpet av 1980-tallet.
De første dyrene kom til
Finland på slutten av 1990-tallet, og har også vært i Sverige og Danmark noen år.
I
England ble det laget en standardbeskrivelse og godkjent der fra 1.mars 2002.
Rasen er
godkjent i Nordisk Kaninstandard fra 1. oktober 2003.

 

 

 

Vektskala
Ungdyr
For ungdyr angis en idealvekt i forhold til alderen som gir 5 poeng.

 

Alder i Måneder Idealvekt  i kg    
4-5 måneder 1,10-1,30 kg
5-7 måneder 1,31-1,70 kg
max vekt 1,90 kg


Voksen

       -1,10 kg 0 poeng            
1,11 -1,30 kg 4 poeng
1,31 -1,70 kg 5 poeng
1,71 -1,90 kg 4 poeng
1,90 og høyere 0 poeng

Poengskala

 

Vekt 5
Rasepreg og presentasjon 10
Kroppsform 20
Pelsens tetthet 10
Pelsens kvalitet 10
Manke 20
Farge og tegning 20
Kondisjon og pleie 5
Sum 100

 

Ører
Ørene skal bæres stivt opprettstående i V-form, er jevnt behåret, med vel avrundet
overkant. Ørelengden skal harmonere med kroppsstørrelsen. Idealet er 6,5-7,5 cm.

Hode
Hodets størrelse skal harmonere med kroppsstørrelsen både hos hanner som hunner.
Hannens hode er kraftig med bred panne og nese.
Kjevene fyldige og neseprofilen er
lett bøyd.
Hunnens hode er smalere enn hannens.

Hals

Halsen skal være kort, og hodet sitter tett på kroppen.

Hakepose

Hanner skal ikke ha hakepose.
Hunner bør ikke ha hakepose.
Ved bedømmelse av hakepose skal dyret sitte i naturlig oppreist stilling.

Vanlige feil som medfører poengfradrag

Mindre avvik fra idealtypen.
Dårlig presentasjon, smalt hode og panne hos hanner og
grovt hode hos hunner, spiss og ujevn neseprofil, hode og ører som ikke harmonerer
med kroppsstørrelsen.
Tynne ører, dårlig avrundet, dårlig ørestilling eller bøydeørespisser.
Antydning til hakepose hos hunner.
Ører over 7 cm.

Diskvalifiserende feil

Ikke rasetypisk.
Svevende ører, ører som er lengre enn 8 cm.
Hudfolder på brystet eller beina.
Hakepose eller antydning av det hos hanner, hakepose
hos hunner.
Aggressive og urolige dyr som ikke kan bedømmes.

Bryst
Bredt og fast.

Rygg
Bred med god muskelansetning.

Rygglinje

Rygglinjen går fra nakken til krysset i en meget svak konveks bue, og derifra i en jevn
bue (kvartsirkel) som slutter ved haleroten.

Bein

Frambeina skal være atskilte, rette og kraftige og bære opp kroppen fritt fra underlaget.
Bakbeina er kraftige og bæres parallelt med kroppen.
Kaninen skal stå på labbene.

Lår

Muskuløse uten framtredende bein og med innsidene tett inntil kroppen.

Hale

Halen skal være normalt utviklet, rikt behåret og bæres mot bakkroppen.

Vanlige feil som medfører poengfradrag

Mindre avvikelser fra idealstørrelsen.
Smalt bryst.
Langstrakt kropp.
En rygglinje som
avviker fra idealet.
Flatt eller markert kryss.
 Framtredende skulderblad, lange frambein,
lett gjennomtramp, bakbeina ikke parallelle med kroppen, bakbein som vender utover.
Noe skjev hale.

Diskvalifiserende feil:

Total avvikelse fra de foreskrevne proporsjoner.
Spiss rygg.
Sterk gjennomtramp (bjørnetramp) på frambeina.
Hjulbeint eller kalvbeint.
Halen skjev i haleroten, knekket eller krokete.
Meget kort, svakt utviklet hale.

Manken
Manken består av tykk, tett og minst 5 cm lang pels, på kinn, pannen, på toppen av og
langs hver side av hodet, i nakken som en V ut på skulderen samt under haka ned på brystet.
Den lange pelsen skal danne en uavbrutt ring rundt hodet og fortsette nedover brystet.
Pels med noe mer ”ullete” struktur og lengde enn normalhår går som en linje langs bunnen av sidene mot halen og magen mot lysken.
Hos ungdyr kan denne lengre pelsen danner et "skjørt" som ikke er ønskelig hos voksne dyr.
Nese, snute, ører, ben, rygg, sider, lår, bakparti og halen er normalhåret.
Men pelsen er mykere og faller ikke tilbake med samme kraft som for en normalhåret kanin.

Vanlige feil som medfører poengfradrag  

Voksne dyr med lang pels på de partier hvor den skal ha normal pels, dvs. utover manken.
Brudd i de partier som skal ha lang pels.

Diskvalifiserende feil

Manken savnes.
Dersom kaninen har overveiende lang pels over hele kroppen eller om kaninen har øredusker.
Dersom manken har en pelslengde på mindre enn 3,5 cm.

Farge

Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 56-76.
Rasen er godkjent i samtlige av Nordisk Kaninstandards godkjente farger (også albino; hvit rødøyet og hvit blåøyet).
Øyenfarge: følger respektiv pelsfarge.
Klofarge: følger respektiv pelsfarge.

Tegninger

Rasen er godkjent i samtlige av Nordisk Kaninstandards godkjente tegninger.