Kongsdelene Mina,
Født: 15.10.2013,
Farge: Madagaskar,
V.ø: 383,
Mor: Kongsdelene Mizzy,
Farge: Madagaskar,
Far: Kongsdelene Pertitt,
Farge: Madagaskar.