Veibeskrivelse opp hit :o)) (Sønjuveien 198)

Fra Drammen:

Kjør R35 mot Hønefoss ta til venstre mot Skotselv,

i Skotselv sentrum, ta til høyre mot Bingen.

Etter ca 10 km ta til venstre i Thorud kryset over Bingselva.

Ved Bingen kapell, hold høyre mot Lampeland på Sønjuveien.

Etter ca 1 km ligger småbruket på høyre side "Hvit hus med husnr.198".

Fra Åmot/Vikersund:

Kjør R35 mot Drammen ta til høyre mot Skotselv,

i Skotselv sentrum, ta til høyre mot Bingen.

Etter ca 10 km ta til venstre i Thorud kryset over Bingselva.

Ved Bingen kapell, hold høyre mot Lampeland på Sønjuveien.

Etter ca 1 km ligger småbruket på høyre side "Hvit hus med husnr.198".

Fra Drammen/Kongsberg:

Følg E134 mot Kongsberg/Drammen,

i rundkjøringen ved Langebru, ta til høyre/venstre mot Hokksund,

i neste rundkjøring ta til venstre mot Skotselv,

i neste rundkjøring hold høyre mot Skotselv,

Ved Bakke kirke, ta til venstre mot Steinsrud

i slutten av veien kryss brua over Bingselva og ta til venstre mot Lyngdal,

etter ca 5 km ta til venstre i Thorud kryset og over Bingselva mot Lampeland,

Ved Bingen kapell hold høyre mot Lampeland på Sønjuveien,

Etter ca 1 km Ligger Småbruket på høyre side. "Hvit hus med husnr.198".

 
 

Huset vårt får ny farge!